Kolloid sølv – Hvad er det?

Kolloid sølvMan har længe brugt kolloid sølv også kendt som sølvvand mod mange forskellige sygdomme. Der er stor uenighed om virkningen, men af nogle beskrives det næsten som et vidundermiddel, der kan afhjælpe de fleste sygdomme og sundhedsmæssige problemer. Men hvad er Sølvvand egentlig? Og virker det?

Det troværdige og dokumenterede

Der findes mange fantastiske beretninger om sølvvands helbredende virkninger, men man skal ikke tro på alt, hvad man læser på internettet. I denne artikel kigger vi på en række af de mere troværdige og dokumenterede virkninger. Vi har taget udgangspunkt i de mest oplagte måder, hvorpå sølvvand kan gavne.

Bakteriedræbende/sårpleje

Indenfor sygepleje benytter man sølv i forbindelse med sårpleje. Det gør man, fordi sølv beviseligt er giftigt for en række af vira, bakterier, svampe og alger. Det samme gælder for både kviksølv og bly, men da de er giftige for mennesker, kan de ikke benyttes til sårpleje. Et andet gode ved sølv er at modsat antibiotika, er der få mikroorganismer, som kan udvikle en resistens overfor sølv. Fordi sølv har denne bakteriedræbende egenskab, har man også påvist at sølvvand kan have en virkning mod især bakterier.

Hudinfektioner/akne

På grund af sølvs bakteriehæmmende virkning kan man forsøge sig med sølvvand til behandling af infektioner i huden som for eksempel bumser og akne. Der er dog ingen dokumenteret virkning.

Et fremtidigt antibiotikum?

De sidste mange år har man været klar over, at bakteriers resistens overfor antibiotika er et stigende problem i hele verden. Antibiotika er blevet brugt alt for lemfældigt og, det betyder nu, at der arbejdes på højtryk for at finde nye måder at komme bakterier til livs. Kolloid sølv har i den forbindelse vakt interesse inden for nogle kredse. Det har en bakteriehæmmende virkning og sølv modvirker resistens. Endnu er forskningen dog slet ikke på et niveau, hvor det kan komme på tale at kalde sølvvand for et antibiotikum.

Anti-inflamatorisk virkning

Der er udført forsøg med sølvvand på grise med kontakteksem. Her kunne man konkludere, at grisenes hud efter bare 72 timer var næsten normal. Det antyder at sølvvand kan have en anti-flammatorisk virkning, der forbedrede grisenes eksem. Man skal dog aldrig overføre resultater fra dyreforsøg på mennesker.

Bihulebetændelse

I 2014 viste en undersøgelse, der var sat i værk af det Internationale Forum for Rhinologi og Allergi, at hvis man tilfører næsespray kolloid sølv, kan det mindske visse typer af bihulebetændelsessymptomer markant. Det drejer sig om bihulebetændelser, hvor infektionen skyldes Staphylococcus aureus. Det er dog svært at få fat i næsespray med kolloid sølv. I stedet mener nogle, at man kan fylde en næseskyller med sølvvand. Det er dog ikke dokumenteret.

Ved tilstoppet næse

Det kan være et problem at næsen stopper til hos børn, når de er forkølet eller har en infektion i de såkaldte øvre luftveje. Det er nemlig ofte svært at få mindre børn til at pudse næse. Samtidigt er det ifølge den italienske lægemiddelstyrelse ikke godt at anvende medicinsk næsespray til børn, der er under tolv år. Det førte til, at man undersøgte, hvordan kolloid sølv sammen med stoffet carbossimetyl beta glucan virkede på tilstoppede næser hos børn. Man kunne konkludere at blandingen var markant bedre end en saltvandsopløsning.

Hvad betyder kolloid?

Kolloid betyder, at de stoffer, der er blandet med væsken i dette tilfælde sølv i vand, består af så små partikler, at de holder sig flydende i væsken, uden hverken at synke til bunds eller lægge sig i overfladen. Det vil sige, at selv om sølvet ikke er opløst fordeler sølvpartiklerne sig i vandet.